MEO pro chemickou výrobu v Precheze

Investor:
Precheza a.s.

Místo:
Přerov, Olomoucký kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2020

Investiční náklady stavby:
cca 24 mil. Kč

Generální dodavatel:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
Dodavatelská činnost, projekt statiky, projekt ocelových konstrukcí, dodávka stavebních prací a ocelových konstrukcí, montáž technologie

Stručný popis projektu:
Mokrý elektrostatický odlučovač (tzv. MEO) je technologické zařízení sloužící k čištění plynů z procesu kalcinace. Dochází v něm k odloučení velmi jemné mlhy kyseliny sírové a prachu TiO2.
Správný chod všech MEO je nezbytný pro dodržení stanovených emisních limitů.
Pro nové MEO bylo potřeba připravit železobetonové záchytné vany o půdorysných rozměrech 19 x 10,5 m a na nich stojící ocelové konstrukce.
Realizace a spuštění bylo načasováno tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do plánované výroby.