Rozšíření expedičních zásobníků krmných směsí VKS Klatovy

Investor: Primagra, a.s. Nádražní 310, 262 31 Milín

Termín výstavby: 7/2022-12/2022

Investiční náklady: cca 25 mil.

Rozsah plnění: Generální dodavatel stavby

Výstavba expedičních zásobníků, které tvoří baterie 12 kusů ocelových podjezdných zásobníků na krmné směsi a granule.

Související reference :
Dodavatelská činnost