Rekonstrukce ČOV Uherský Ostroh

Místo:
Uherský Ostroh, Česká republika

Stavební realizace:
3/2017 – 12/2017

Investor:
město Uherský Ostroh

Kapacita ČOV:
7600 EO

Stručný popis stavby:
Projekt rekonstrukce stávající čistírna odpadních vod. V rámci modernizace byla ČOV doplněna o terciární stupeň čištění mikrosítovým filtrem a objektem odvodňování přebytečného kalu, který nahradil doposud využívané odvodňování mobilní odstředivkou.