Projekt výrobního závodu airbagů

Místo:
Jevíčko, Česká republika

Rok ukončení:
1997

Investor:
ASCI s.r.o.

Celkové náklady:
120 milionů Kč

Stručný popis stavby:
Výrobní závod firmy ASCI s.r.o. Jevíčko byl uveden do provozu v únoru 1997 po velmi krátké době výstavby 297 dní.
Ve třech výrobních halách je zavedena výroba airbagů do osobních automobilů BMW, Mercedes, Volkswagen, Volvo a Rover.
Areál firmy ASCI s.r.o. se nachází v inundančním území průmyslové zóny severovýchodně od okraje města Jevíčko.
Tři výrobní haly, každá o půdorysu 84 x 30 metrů, jsou doplněny dvoupodlažní administrativní budovou spojenou s obslužnými provozy a sociálním zařízením.

Základní technické údaje:
Kapacita výroba: 2 miliony ks/rok
Výrobní a skladová plocha: 7750 m2
Administrativa, obslužné a sociální prostory: 2250 m2
Počet zaměstnanců: 400

Časový průběh
Zahájení předprojektové části: 5. ledna 1996
Územní rozhodnutí: únor 1996
Stavební povolení: březen 1996
Zahájení výstavby: 16. dubna 1996
Ukončení výstavby: 6. února 1997
Kolaudační řízení: 6. února 1997
Doba výstavby: 297 dní