Projekt sportovního areálu Kudlovská přehrada

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
1999

Investor:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
V rámci výstavby nového objektu v těsné blízkosti sídla společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. byly asanovány původní parkovací plochy.
Ztráta části původního parkoviště byla zásadním problémem, který musel být vyřešen.
Neobvyklým spojením krytých parkovacích míst a volejbalových kurtů vznikl za budovou Centroprojektu u přehrady nový víceúčelový objekt. Ten nahradil zastaralé nevyhovující hřiště moderními sportovními plochami.
V přízemí objektu se nachází 75 parkovacích míst, na střeše jsou čtyři nové kurty.
Výstavba „Sportovního areálu Kudlovská přehrada“ předcházela realizaci administrativně obchodního komplexu v těsné blízkosti.
Rovněž tuto stavbu investoval, ve spolupráci s Ing. arch. Záhořákem z atelieru ADDO vyprojektoval a dodavatelsky zajišťoval CENTROPROJEKT GROUP a.s.