Projekt obecní ČOV

Místo:
Malý Újezd, Česká republika

Stručný popis stavby: 
Zakázka byla ukončena projektem, protože obec nedostala dotace na vybudování kanalizace a obecní čistírny odpadních vod.