Obecní ČOV v Loučce

Místo:
Loučka, Česká republika

Rok dokončení:
2003

Stručný popis stavby:
Stávající stoky jednotné kanalizace vedou páteřním přivaděčem do nově vybudované čistírny odpadních vod.
95% obyvatel obce je na tuto ČOV napojeno.