Invent: provzdušňovací systém na ČOV Kladno

Místo:
Kladno – Vrapice, Česká republika

Kapacita ČOV:
80 000 EO (35 000 m3/den)

Provozovatel:
Středočeské vodárny, a.s.

Aplikace 1:
nitrifikační nádrže
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 1344 ks difusorů

Aplikace 2:
regenerační nádrž
Rozsah dodávky:
jemnobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 448 ks difusorů

Aplikace 3:
odtok z lapáku písku
Rozsah dodávky:
středobublinný provzdušňovací systém iDISC® 260, 7 ks difusorů

Nádrž – Nitrifikace
Tvar: pravoúhlá
Délka: 52 m
Šířka: 11,9 m
Hloubka: 5,45 m
Hloubka vody: 5 m
Počet nádrží: 2
Počet elementů v nádrži: 672
Počet elementů celkem: 1344
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 3,9 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 2612 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCST (SOTR): 231 kg/h

Nádrž – Regenerace
Tvar: pravoúhlá
Délka: 32,5 m
Šířka: 7 m
Hloubka: 5,93 m
Hloubka vody: 4,88 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 448
Počet elementů celkem: 448
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 4,7 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 2118 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCST (SOTR): 187,2 kg/h

Nádrž – Odtok z lapáku písku
Tvar: kruhová
Délka: 7,75 m
Šířka: 1,2 m
Hloubka: 2,1 m
Hloubka vody: 0,94 m
Počet nádrží: 1
Počet elementů v nádrži: 7
Počet elementů celkem: 7
Typ elementů: iDISC 260
Průtok vzduchu do jednoho elementu: 3,5 mn3/h
Průtok vzduchu do 1 nádrže: 24,5 mn3/h
Standardní oxygenační kapacita OCST (SOTR): –