Modernizace a intenzifikace ČOV Spytihněv

Ilustrační fotografie z ČOV Dolní Lhota.

Stavebník:
Obec Spytihněv

Navržená kapacita EO:
1950 ekvivalentních obyvatel

Předpokládaná délka výstavby:
1 rok

Významné stavební objekty:
SO 03 Úpravy stávajících objektů
Do objektu budou zařazeny sanace stávajících čistírenských objektů, rekonstrukce a úpravy stávající provozní budovy.
SO 04 Nová linka čištění odpadních vod
Nové železobetonové nadzemní nádrže přisazené ke stávajícím nádržím se budou skládat z nové regenerační nádrže společné pro obě linky, nové aktivační linky a zásobní nádrže přebytečného kalu.
Součástí objektu bude též přístavba stávající provozní budovy za účelem umístění nových technologických zařízení a rekonstrukce stávající provozní budovy.

Popis projektu:
Rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod bude probíhat ve stávajícím areálu čistírenského zařízení s cílem zlepšit čisticí efekt současného zařízení. Projekt intenzifikace umožní také bezproblémové odkanalizování nových lokalit obce.