Trolejbusová vozovna Brno

Místo:
Brno – Komín, Česká republika

Rok ukončení:
1997

Investor:
Brněnské komunikace a.s.

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Vlastní objekt vozovny délky 240 m, šířky 50 m a výšky přes 16 a 25 m soustřeďuje ve dvou podlažích hlavní činnosti – opravy, parkování a zkušební jízdy trolejbusů na speciální dráze, stravování zaměstnanců.
Dominantní čtyřpodlažní část obsahuje zázemí pro zaměstnance a administrativu.
Objekt vozovny je založen na krátkých velkoprůměrových pilotách, nosná konstrukce je z monolitického železobetonového skeletu s cihelnými vyzdívkami s velkoplošným prosklením z oken nebo celého obvodového pláště, včetně světlíků.
Střešní konstrukce je ocelová s betonovou deskou.
Oválný půdorys je dán technologickým pohybem trolejbusů.
Ostatní doplňující provozy jsou situovány v samostatných objektech podél obslužných komunikací.
Nedílnou součástí stavby jsou mimo jiné i vlastní chemické a biologické čistírny odpadních vod.

Základní technické údaje:
Rozměry: 240 x 50 x 16, resp. 25 metrů (délka x šířka x výška)
Počet pracovníků: 200
Kapacita vozových jednotek: 50
Podlahová plocha všech budov: 11 431,50 m2
Obestavěný prostor všech objektů: 149 735,20 m3