Společensko-obchodní centrum Kaskáda

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
ECM Real Estate Investments A.G.

Autor:
Chapan and Taylor

Stupně zakázky:
studie realizovatelnosti
dokumentace pro územní rozhodnutí

Realizace:
zastaveno, nerealizováno
původně 4/2008 až 12/2009

Stručný popis projektu:
Jak napovídá název Kaskáda, celé obchodní centrum bude respektovat svažitost pozemku. Tomuto faktu jsou přizpůsobeny i vnitřní prostory, kdy se některé restaurace a kavárny nachází u prosklené fasády.
Většina prostor je navržena v podzemí, pouze dvě patra jsou nadzemní.
„Chtěli jsme navázat na tradici vysoké architektonické úrovně Zlína, kterou nastavil již Tomáš Baťa, a proto jsme se rozhodli spolupracovat s těmi nejlepšími zahraničními a domácími architekty,“  uvedl vedoucí projektu Radim Fuka.
Součástí projektu jsou také veřejné plochy v blízkém okolí, kde bude odpočinková zóna s lavičkami a potřebnou zelení. „Centrum města se tak zkulturní a stane se přitažlivé i například pro matky s dětmi a dříve narozené,“ vysvětluje Kateřina Hainzová, marketingová a PR manažerka ECM.

Technické parametry:
Plocha: 32 tisíc m2
Půdorysné rozměry cca 180×65 m
Kapacita jednotek: 120 (obchodní, restaurační, sportovní a společenské)
Počet parkovacích míst: 500 až 600