Návrh fyzického rozmístění FVE panelů na střechách objektů Kostelecké uzeniny,a.s.

Název stavby:
Návrh fyzického rozmístění FVE panelů na střechách objektů Kostelecké uzeniny,a.s.

Investor:
Kostelecké uzeniny,a.s.

Místo:
Kostelec, ČR

Zpracovatel proveditelnosti:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní informace o projektu:

Naše práce na projektu: kompletní provedení studie proveditelnosti, návrh FVE, propočet návratnosti investičních nákladů

FVE je instalována na objektech, Projektovaný celkový výkon 1,5 MWp bez bateriového uložiště.