Dostavba kanalizace v obci Spytihněv

Místo:
Spytihněv, Zlínský kraj, Česká republika

Celkové průměrné množství vypouštěných splaškových odpadních vod:
1 235 m3/měsíc (14 820 m3/rok)

Popis projektu:
Pro nově navrhované kanalizační stoky je uvažováno s připojením zhruba 270 obyvatel.