Malometrážní byty Slavičín

Místo:
Slavičín, Česká republika

Rok ukončení:
1997

Objednatel:
Město Slavičín

Investiční náklady:
30 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Jedná se o 6 bytových čtyřpodlažních domů se 64 malometrážními byty typu 1+0 a 2+0.
Součástí stavby je i objekt podzemních garáží vč. potřebných inženýrských sítí, komunikací, terénních a sadových úprav.
Nosná konstrukce obvodových stěn bytových domů je z keramických tvárnic POROTHERM, stropní konstrukce je tvořena spřaženou monolitickou železobetonovou deskou.
Střešní konstrukce valbové střechy je tvořena dřevěným krovem. Střešní krytinu tvoří systém BRAMAC. U vikýřů je použit „Bonský šindel“.
Objekty jsou opatřeny hladkou fasádní štukovou omítkou s výraznou barevnou úpravou použitím fasádních barev DÜFA.
Vytápění bytového domu je řešeno v každém objektu samostatnou plynovou kotelnou s ohřevem teplé užitkové vody.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 2062 m2
z toho garáže: 756 m2
Obestavěný prostor: 20 657 m2
Počet bytů: 64, z toho 7 bezbariérových
Počet garážových stání: 22
Využití komerčních ploch: 72 m2