Archivní areál Praha – Chodovec

Místo:
Praha, Česká republika

Rok ukončení:
1995

Objednatel:
Ministerstvo vnitra ČR, civilně správní úsek

Výše investice celé akce:
cca 600 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Archivní areál Praha – Chodovec – 1. stavba souboru staveb zajišťuje prostory pro příjem, předarchivní péči a dlouhodobé uložení archiválií.
Technické řešení objektů je zaměřeno na vytvoření optimálních mikroklimatických podmínek pro uložení archiválií.
Stavba je tvořena vstupní částí, depotními bloky I a II a hospodářským objektem.
Vstupní část
třípodlažní vstupní část objektu depotních bloků sloužící pro příjem a ošetření archiválií.
Depotní bloky I a II
slouží k vlastnímu uložení archiválií. Jsou tvořeny 1 podzemním a 13 nadzemními podlažími.
Hospodářský objekt
Dvoupodlažní objekt, ve kterém je umístěno technické zázemí pro chod archivu.
Fasáda objektu je tvořena barevnými keramickými deskami Keraion, pouze v horní část stavby jsou použity tvrzené skleněné desky s modrou reflexní vrstvou.
Spolu s Archivem hlavního města Prahy, který je v těsném sousedství, tvoří tato stavba ojedinělý archivní komplex poskytující všestranné zázemí pro archiválie.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 4 720 m2
Obestavěný prostor: 145 583 m2
Výška budovy: 42 m
Množství uskladněných archiválií: 169 000 bm