Lovochemie – Výrobna KD7 energetický zdroj

LOVOCHEMIE, a. s. | Terezínská 57, Lovosice

termín vyhotovení: 2020, realizace 2021

rozsah plnění: Studie proveditelnosti, koncepce řešení v areálu investora, 3D-model, Dokumentace pro územní rozhodnutí , přílohy pro žádost o dotace, anglická verze pro VŘ

Předmětem plánované investice je zajištění výroby energie využitím nízkoemisního odpadního tepla z exotermické reakce v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a současně zajištění výroby základní suroviny kyseliny dusičná s nižší materiálovou a energetickou náročností pro výrobu minerálních hnojiv.

Pro tento záměr jsme pro investor připravili studii proveditelnosti s propočtem investičních nákladů a vydali dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výběr zhotovitele souvisí s nákupem licence a tedy další stupně projektu se budou řešit již s konkrétním generálním dodavatelem.

Související reference :
lovochemie technologie