Deza – Rekonstrukce zásobníku Z480.5

Deza a.s. | Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí

termín vyhotovení: 2021

rozsah plnění: Dokumentace pro provádění stavby (kompletní projekt ve 3D)

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího, venkovního zásobníku 480.5 pro hořlaviny IV. třídy nebezpečnosti, doplnění čerpadel, výměníku a potrubních rozvodů. Nový zásobník bude umístěn na základě po stávajícím, demontovaném zásobníku. Zásobník, čerpadla, tepelný výměník jsou umístěny vedle stávajících zásobníků, které byly před nedávnem rovněž rekonstruovány. Zásobník a zařízení jsou umístěny ve stávající záchytné, betonové jímce.

Související reference :
Agrofert technologie