4 MEDi – CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS

Místo:
Ostrava – Poruba, Česká republika

Rok ukončení:
2014

Investor:
Primecell Therapeutics a.s.

Stupeň zakázky:
všechny stupně projektové dokumentace:

  • DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí,
  • DPS – dokumentace pro stavební povolení,
  • DVD – dokumentace pro výběr dodavatele,
  • DPS – dokumentace pro provádění stavby,
  • autorský dozor.

Stručný popis stavby:
Objekt vědecko-výzkumného biomedicínského a aplikačního centra obsahuje specializované pracoviště zaměřené na tkáňové inženýrství (buněčné transplantáty a moderní terapie), alogenní výrobu, přípravu nanovlákenných nosičů a externí odběry.
Součástí těchto pracovišť jsou především výrobní prostory pro výrobu produktů buněčné terapie a laboratoře, které budou sloužit k výzkumu v onkologii, jehož cílem je zlepšení prevence výskytu, péče a léčby nádorových onemocnění.

Základní technické údaje:
Celková podlahová plocha: 6 500 m2

  • z toho 3 050 m2 laboratorních a výrobních prostor
    • 1 400 m2 superčistých prostor (cGMP)
    • ostatní prostory tvoří operační sály, kancelářské a konferenční prostory, skladové a obslužné prostory, technické prostory pro úpravu vody, medicinálních plynů, vzduchu.