INVENT: ČOV Plzeň

Místo:
Plzeň, Česká republika

Rok ukončení:
2011 – 2012

Stručný popis stavby:
Dodávka 8 ks hyperboloidních míchadel HYPERCLASSIC společnosti INVENT do aktivačních nádrží.