Bytová výstavba Zlín – Jižní Svahy

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2001

Investor:
Město Zlín

Investiční náklady:
cca 150 mil. Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP

Stručný popis stavby:
V rámci dokončení urbanistického území byla nevyužitá plocha naprojektována pro bytové domy.
Součástí nových objektů jsou také malé prostory pro občanskou vybavenost, komerční prostory a volnočasové kulturní podniky.