Mlýnice vápna – Lom Kotouč, Štramberk

Investor: CEMEL servis s.r.o. | LB Cemix s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk

Termín výstavby: 02/2022-03/2023

Investiční náklady: cca 30 mil.

Rozsah plnění: Projektová dokumentace, Generální dodavatel stavby

Výstavba nové mlýnice na drcení těženého vápence. Stavba se skládá z mlýnice, venkovního schodiště na střechu, sil pro skladování vápna vysokých 25 m a dopravního mostu. Ve spodní části sil je průjezdná část dimenzovaná na průjezd nákladního vozidla, do kterého je ze sil vsypáváno vápno. Dopravní mosty poté slouží k přesunu hmot před a po mletí v mlýnici a mezi jednotlivými sily.