Environmentální úpravy tepelného zdroje

Místo:
Český Krumlov, Česká republika

Rok ukončení:
2008

Investor:
CARTHAMUS a.s. Praha

Stručný popis stavby:
Předmětem projektu bylo řešení spalování biomasy ve stávajícím tepelném zdroji, který spaluje hnědé uhlí.
Účelem celého stavebního záměru je náhrada dožitého zařízení kotelny novým moderním zařízením s cílem dosáhnout lepší účinnosti výroby páry a elektrické energie a tím také zlepšit dopady na životní prostředí. Výrobním produktem je elektrická energie vyráběná na novém turbosoustrojí o výkonu 8,4 MW.
Účinnost výroby páry v novém kotli o výkonu 35 tun/h se zvýší, čímž dojde k úspoře paliva a tím také ke snížení množství vypouštěných emisí.
Orientace na obnovitelné zdroje energie se urychlila celosvětovým prohloubením ekologického cítění. Při spalování biomasy na rozdíl od jiných fosilních paliv je bilance produkce skleníkového plynu CO2 nulová, neboť se do ovzduší uvolňuje jen takové množství CO2, jaké bylo do hmoty dřeva akumulováno fotosyntézou v období jeho růstu.
Další velkou předností dřevní hmoty je fakt, že neobsahuje síru (případně jen nepatrné množství) a tak během spalování nevzniká škodlivý plynný exhalát SO2.

Základní technické údaje:
Výkon: 8,4 MW
Výroba páry: 35 tun/h