Ekologizace energetického zdroje v Teplárně Zelená Louka, II. etapa

Investor:
PRIMAGRA, a.s.

Místo:
Pardubice, Pardubický kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2020

Investiční náklady stavby:
cca 662 mil. Kč

Investor:
Synthesia, a.s.

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
dokumentace DÚR + DSP, inženýrská činnost, DVZ, DPS, AD

Generální dodavatel:
SES Tlmače, a.s.

Stručný popis projektu:
Naše práce zahrnovala kompletní projekční přípravu náhrady stávajícího práškového granulačního kotle K13 o výkonu 87 MWt spalujícího směs černého a hnědého uhlí.
Nově byl do stávající nosné konstrukce instalován nový uhelný kotel o výkonu 57 MWt (80 t/hod) spalující směs černého a hnědého uhlí a biomasy.
Součástí záměru bude vybudování nové odsiřovací jednotky pro kotel K13.
Realizací záměru došlo ke snížení celkového tepelného výkonu teplárny z 284 MWt na 254 MWt.