Expediční zásobníky pro krmné směsi v Milíně

 

Výstavbě předcházela demolice původních zásobníků

Investor:
PRIMAGRA, a.s.

Místo:
Milín, Středočeský kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2020

Investiční náklady stavby:
cca 44 mil. Kč

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis projektu:
Stavba zahrnuje výstavbu nových podjezdných expedičních zásobníků u provozu výrobny krmných směsí “VKS“ v Milíně, určených pro skladování a expedici sypkých a granulovaných krmných směsí.
Nové zásobníky přímo navazují na stávající provoz výrobny krmných směsí „VKS“ a nahradily stávající expediční zásobníky.
Objekt bude realizovaný za účelem zajištění stávající výroby.
Účelem stavby je zlepšení operativnosti při výrobě krmných směsí, zlepšení provozních podmínek a omezení vlivu provozu na okolní prostředí.
Celková kapacita nových zásobníků pak bude cca 1 690 m³ sypkých směsí, popř. granulí.