Vodňanská drůbež – Doplnění plynového parního kotle

Vodňanská drůbež, a.s. | Chrlická 522, 664 42 Modřice

termín vyhotovení: 2021, realizace 2022

rozsah plnění: Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby, Autorský dozor

Z důvodu navýšení výkonu a zvýšení provozní jistoty dodávky páry pro technologickou potřebu a vytápění objektů v areálu společnosti se v prostoru stávající plynové kotelny instaloval nový parní kotel včetně napájecí nádrže a v souvislosti s tím se zvyšoval i výkon stávající úpravny vody. Instalací dvou zásobníkových ohříváků vody se zvyšovala kapacita přípravy teplé vody.

Související reference :
Agrofert projekt kotelny technologie