Centrum Majetín

Místo:
Majetín, Česká republika

Rok ukončení:
2003

Investor:
Obec Majetín včetně 12 přidružených obcí v mikroregionu Království

Výše investice celé akce:
15 mil. Kč

Stručný popis stavby:
V rámci mikroregionu Království tvořeného 13 obcemi, vedeného starostou obce Majetín, bylo vybudováno ozdravné centrum za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a fondu EU SAPARD v obci Majetín.
Hlavní součástí tohoto vodního centra je menší venkovní aquacentrum, které tvoří 25 m keramický plavecký bazén se čtyřmi dráhami, rekreační bazén s atrakcemi a dětský bazén o průměru 8 metrů s vodním hřibem a skluzavkou.
Součástí areálu koupaliště jsou i letní šatny, venkovní sprchy, sociální zařízení, úpravna vody a bufet s místností pro občerstvení.
Příprava i realizace tohoto projektu byla velmi náročná pro splnění všech podmínek podle pravidel program SAPARD Evropské unie, navíc ve velmi krátké době.

Základní technické údaje:
Plavecký a rekreační bazén
Plocha: 400 m2
Objem: 530 m2
Dětský bazén
Plocha: 50m2
Objem: 23 m2
Kapacita koupaliště:
Denní počet návštěvníků: max. 600
Provozní období: květen – srpen