Aquapark vojenské zotavovny Měřín

Místo:
Měřín, Česká republika

Rok ukončení:
2002

Investor:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha

Investiční náklady bazénové technologie:
7 mil. Kč

Stručný popis stavby:
V rámci rekonstrukce vojenské zotavovny Měřín u Slapské přehrady proběhla dodávka a montáž bazénové technologie.
Jedná se o přístavbu a rekonstrukci hotelového 25m plaveckého bazénu s rozšířením o relaxační bazén s atrakcemi (divoká řeka, chrliče, masážní lavice, dnové trysky a stěnové tryskové masáže), dětský bazén, dojezdový bazén k 98m dlouhému tobogánu, umělou jeskyni a whirlpool pro 10 osob.
Všechny bazény jsou opatřeny keramickým obkladem.
V suterénu je umístěna úpravna vody vybavené laminátovými pískovými filtry, čerpadly, elektroohřevem, automatickým dávkováním chemikálií a zařízením na úpravu vody ozonizací.
Dodavatelem bazénové technologie a tobogánu byla společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní technické údaje:
Plavecký 25m bazén
Plocha: 200 m2
Objem: 280 m2
Výkon úpravny vody: 70 m3/h
Dětský bazén
Plocha: 47 m2
Objem: 23 m2
Výkon úpravny vody: 25 m3/h
Relaxační bazén atrakcí
Plocha: 115 m2
Objem: 144 m2
Výkon úpravny vody: 36 m3/h
Dojezdový bazén pro tobogán + jeskyně
Plocha: 57 m2
Objem: 68 m2
Výkon úpravny vody: 45 m3/h
Whirlpool
Vnější průměr: 3000 mm
Výkon úpravny vody: 20 m3/h