Rekonstrukce zdroje tepla – II. FLUIDNÍ KOTEL ZLÍN

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2001

Investor:
Moravské teplárny a. s. Zlín

Výše investice celé akce:
Stavební část cca 100 mil. Kč
Technologická část cca 900 mil. Kč

Stupeň zakázky:
Kompletní projektová a inženýrská činnost. Od projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby stavební části až po skutečné provedení stavby. Během výstavby byl dále z naší strany zajištěn autorský dozora technický dozor stavebníka.

Stručný popis stavby:
Fluidní kotel byl vybudován náhradou za dožité kotle stávající teplárny, při podstatném zlepšení vlivu provozu na životní prostředí.
Při fluidním spalování je dosaženo nízkou teplotou ve spalovací komoře omezeného vzniku NOx a přidáváním vápence do paliva se dosáhne odsíření spalin.
Součástí stavby byla také rekonstrukce chladicí věže a výstavba rozvodny 110 kV.

Základní technické údaje:
Palivo: černé i hnědé uhlí s dávkováním vápence

Kotelna
Jmenovitý parní výkon kotle: 125 t.h-1
Jmenovitý tlak páry: 9,6 MPa
Jmenovitá teplota páry: 540°C
Účinnost při jmenovitém výkonu:

  • pro černé uhlí 92,5%
  • pro hnědé uhlí 92,2%

Strojovna
Kondenzační turbína s regulovanými odběry
Elektrický výkon: 30 MW

Garantované hodnoty emisí:
Prach: do 10 mg.m-3
NOx: do 250 mg.m-3
SO2: do 350 mg.m-3
CO: do 200 mg.m-3

Související reference :
energetické stavby teplárna zdroj tepla