BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

Místo:
Vestec u Prahy, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Ústav molekulární genetiky AV ČR

Výše investice celé akce:
2,3 mld. Kč

Stupeň zakázky:
Zpracování dokumentace v rozsahu návrh stavby, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro provádění stavby vč. projektu interiéru.

Stručný popis stavby:
Biotechnologické a biomedické centrum Akadamie věd a Univerzity Karlovy se zabývá výzkumným programem v oborech funkční genetiky, buněčné biologie a virologie, strukturní biologie a proteinového inženýrství, biomateriálů a tkáňového inženýrství, vývojem léčebných a diagnostických prostupů.

Základní technické údaje:
Celková podlahová plocha centra bude cca 25,5 tis. m2.
V centru by mělo být zaměstnáno až 600 osob, vědeckých i nevědeckých pracovníků