Projekt zlepšení kvality vod na soutoku Bečvy a Moravy dokončen

Publikováno 29.7.2009

Od roku 2007 do roku 2009 byl realizován projekt „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“, na kterém jsme se ve sdružení firem Centroprojekt – VRV podíleli ve funkci vedoucího týmu správce stavby. 

Projekty zahrnují kanalizaci i ČOV

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou

Oproti původním plánům byl projekt dokončen s několikaměsíčním předstihem a sestával ze čtyř podprojektů, které řešily odvádění a zlepšení čištění odpadních vod ze stávajících kanalizačních sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace:

  • Kojetín,
  • Hranice IV – Drahotuše,
  • Přerov,
  • Lipník nad Bečvou.
Čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou po rekonstrukci

Čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou po rekonstrukci

Celkové náklady projektu dosáhly částky 456 mil. Kč.

V Kojetíně byla zrekonstruována původní stoková síť a část byla nově dobudována. Dále proběhla rekonstrukce některých kmenových a hlavních uličních stok v Přerově, výstavba splaškové kanalizace v Hranicích IV – Drahotuších a rekonstruována byla také čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

Technické parametry

V rámci této vodohospodářské stavby bylo:

  • postaveno 12,4 km kanalizace,
  • rekonstruováno téměř 7,4 km kanalizace,
  • realizováno 5 čerpacích stanic,
  • vybudováno cca 5,2 km veřejných částí kanalizačních přípojek,
  • 2400 obyvatel je nově napojeno na kanalizaci.

Zhotovitelem stavby byla firma OHL ŽS, a.s.

Fotogalerie čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou