Projekt vědeckého centra BIOCEV ve Vestci u Prahy

Projekt vědeckého centra BIOCEV úspěšně zakončen

Publikováno 3.2.2016

V polovině prosince byla oficiálně ukončena část projektu BIOCEV – Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci. Jedná se o výjimečné vědeckovýzkumné centrum, jehož projekt jsme v Centroprojektu realizovali.

Letecký pohled na areál BIOCEV. Zdroj: www.biocev.eu

Letecký pohled na areál BIOCEV. Zdroj: www.biocev.eu

Špičkové pracoviště pro vědecké centrum excelence

„BIOCEV je připraven plnit roli prvotřídního vědeckovýzkumného centra a má pro to všechny předpoklady. Dostal do vínku vynikající přístrojové vybavení a pod jednou střechou se chystají pracovat týmy nadšených a dobře připravených vědců z šesti ústavů AK ČR a dvou fakult UK,“ uvedl ředitel BIOCEV prof. Pavel Martásek.

Plný provoz je naplánován od ledna 2016 a v červnu tohoto roku se předpokládá slavnostní otevření celého komplexu.

Slavnostního ukončení realizační části se zúčastnili např.

  • Prof. PhDr. Stanislav Štěch, CSc., náměstek ministryně školství,
  • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,
  • Prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., místopředseda AV ČR,
  • Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel UMG AV ČR,
  • Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitele Biocevu.

Součástí projektu je realizace pěti výzkumných programů a zprovoznění šesti výzkumných infrastruktur a servisních laboratoří.

Prostředí pro 450 výzkumníků

04_projekt-biocev_CENTROPROJEKT

Celý areál nabídne zázemí až 450 výzkumným pracovníkům. Zdroj: www.biocev.eu

„Jsem nesmírně rád, že jsme se úspěšně vypořádali se všemi problémy, které realizace každého takového náročného projektu přináší. Bylo to především díky skvělé spolupráci všech zúčastněných partnerů a profesionalitě pracovníků realizačního týmu,“ říká prof. Václav Hořejší za Ústav molekulární genetiky AV ČR.

Do roku 2020 by mělo v Centru BIOCEV pracovat až 450 výzkumných pracovníků, z toho 200 studentů doktorských programů. Jejich cílem je detailní poznání organismů na molekulární úrovni, které bude inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů.

V rámci oficiálního ukončení realizační části se účastníci mohli seznámit s několika plně vybavenými pracovišti, včetně pracoviště funkční genomiky.

Představení BIOCEVu na ČT24

Zahájení provozu tak významného vědeckého pracoviště zaujalo také redakci České televize. V reportáži ČT24 z 10. ledna 2016 si můžete poslechnout také rozhovor s doc. Sedláčkem, vedoucím programu Funkční genomika a vedoucím Českého centra pro fenogenomiku, a také s prof. Martáskem, ředitelem Centra BIOCEV.

Stačí najít čas 201:05 na tomto odkazu.

 

Zdroj titulní fotografie: www.biocev.eu