Projekt obchodního centra v Zábřehu v realizaci

Publikováno 3.10.2009

V blízkosti centra města Zábřeh se realizuje nový komerční objekt, pro který připravil Centroprojekt kompletní dokumentaci. 

Největší komerční jednotkou v Obchodním centru Zábřeh bude supermarket prodejního řetězce Kaufland.

Objekt je provozně rozdělen na několik úseků:

 • vstupní prostor pro zákazníky s pronajímatelnými prostory pro jednotlivé obchody,
 • vlastní prodejna supermarketu,
 • zázemí s technickým vybavením,
 • zásobovací dvůr.

Všechny tyto prostory jsou nezávisle přístupné a vzájemně propojené tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozů.

Stavební řešení obchodního centra

01_projekt-obchodniho-centra-zabreh_centroprojekt

Nosnou konstrukci tvoří vícelodní jednopodlažní železobetonová hala. Půdorys je obdélníkového tvaru. Jedna část obchodního centra má dvoupodlažní vestavbu pro administrativní a sociální zázemí.

Z důvodu maximální hospodárnosti a dodržení jednotného vzhledu s ostatními prodejnami řetězce bylo navrženo jednoduché architektonické řešení objektu.

Převážnou část obvodových stěn tvoří obklad z vlnitých plechů a pravidelnou horizontální strukturou, který je umístěn nad železobetonové prefabrikáty s povrchem z vymývaného betonu. Jediným dominantním prvkem bude hlavní vstup zvýrazněný portálem s atypickou konstrukcí markýzy a logem provozovatele.

Celková prodejní plocha činí 3360m2.

Vypracované stupně projektové dokumentace

Centroprojekt zpracoval následující projekční stupně:

 • Studie,
 • EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
 • DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí,
 • DSP – dokumentace pro stavební povolení,
 • DPS – dokumentace provedení stavby,
 • AD – autorský dozor,
 • IČ – inženýrská činnost.

Termín výstavby je 07/2009-01/2010.