Projekt nového zdroje elektřiny v Nitře

Projekt nového zdroje elektřiny v Nitře

Publikováno 20.9.2012

Po uzavření smlouvy s Městskou elektrárnou Nitra připravujeme projekt moderní kogenerační elektrárny na Slovensku. 

Součástí zakázky je:

  • projekt pro stavební povolení,
  • inženýrská činnost,
  • hluková a rozptylová studie.

Městská elektrárna Nitra představuje kombinovaný vysokoúčinný zdroj výroby elektriky a tepla (KVET). Výstavba nového zdroje je plánována za účelem podpory elektrické soustavy Slovenské republiky. Současně bude odpadovým teplem ze zařízení ohřívána topná a teplá užitková voda pro obytné domy a objekty občanské vybavenosti na připojených sídlištích v městě Nitra.

Přínosy a charakteristika projektu:

  • snížení a stabilizace výrobních cen tepla pro obyvatelstvo v Nitře,
  • podpora stability elektrické sítě ve městě a jeho okolí,
  • redukce deficitu výroby elektřiny způsobené odstávkou jaderných bloků v Jaslovských Bohunicích,
  • instalace nejlepších dostupných technologií ve své kategorii,
  • technologie šetrná k životnímu prostředí.

Nový zdroj KVET je v souladu s:

  • Koncepcí rozvoje města Nitry v oblasti tepelného hospodářství,
  • Energetickou politikou Slovenské republiky.

Umístění zdroje:

Navrhovaná lokalita zdroje energie je situována v zastavovacím území města Nitry na jihozápadním okraji městské části Chrenová, v existujícím areálu CTZ Nitra.