Představujeme nový prozvdušňovací systém INVENT iDISC

Představujeme nový prozvdušňovací systém INVENT iDISC

Publikováno 12.8.2012

Na konci roku 2010 představila firma INVENT nový diskový provzdušňovací systém iDISC® pro čistírny odpadních vod.

Nový produkt doplňuje stávající portfolio provzdušňovacích systémů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Tento provzdušňovací systém vychází z léty osvědčeného provzdušňovacího systému firmy Nopon, jehož autor a konstruktéři a jsou nyní zaměstnanci firmy INVENT.

Představujeme nový prozvdušňovací systém INVENT iDISC

 

Pilotní instalaci v České Republice jsme provedli v minulém roce v areálu firmy KYOCERA Solar Europe, s.r.o. pro firmu EKZA spol. s r.o. Součástí této dodávky bylo kromě 24 ks provzdušňovacích modulů iDISC® 260 i hyperboloidní míchadlo HCM/1500-22-0,55.

Za zmínku jistě stojí to, že míchaným médiem byl aktivovaný kal z výroby solárních panelů, který mimo jiné obsahoval 7,8% biokatalyzátoru firmy LentiKat’s.

První „ostrou“ instalaci provzdušňovacího systému iDISC® v České republice jsme provedli ve dnech 13. – 17. 2012 pro firmu HST Hydrosystémy s.r.o. na ČOV Hořovice (velikost ČOV: 14 300 EO). Jednalo se o 726 ks provzdušňovacích modulů iDISC® 260, které se instalovaly do oxického selektoru a do aktivační nádrže.

Představujeme nový prozvdušňovací systém INVENT iDISCAktivační nádrž je vybavena rovněž 4 ks míchadel HCM/2500-20-3,0.

Všem, kdo se této montáže účastnili, patří mimořádný dík a obdiv. Ačkoliv to byla první montáž iDISC v ČR, proběhlo vše v rekordním čase 5 dní. Náš objednatel očekával standardní dobu montáže takto velké nádrže cca 10-12 dní. Aktivační nádrže na ČOV Hořovice půjdou do provozu začátkem října 2012.

Představujeme nový prozvdušňovací systém INVENT iDISC