Projekt nové výjezdové základny v Morkovicích-Slížanech

Projekt nové výjezdové základny v Morkovicích-Slížanech

Publikováno 30.5.2015

Dne 27. května 2015 proběhlo slavnostní otevření nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Projekt nové výjezdové základny v Morkovicích-SlížanechNa slavnostní zahájení byla pozvána i naše společnost, která byla nositelem projektové dokumentace. Naši společnost zastupoval na této akci předseda představenstva Pavel Stráský.

Cílem akce bylo vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v severní části města Morkovice – Slížany, která zkrátí dojezdovou vzdálenost sanitních vozů. V objektu se uvažuje s dvousměnným nepřetržitým provozem. V jedné směně budou pracovat souběžně 2 zaměstnanci, 1 záchranář a 1 řidič.

Vzhledem k neatraktivitě umístění výjezdové základny se uvažuje se střídáním až 20-ti různých zaměstnanců, kteří se budou střídat na různých základnách. Objekt výjezdové základny je jednopodlažní se dvěma garážemi, denní místností, kanceláří, sociálním zázemím, umývacím boxem a technickými místnostmi.

Projekt nové výjezdové základny v Morkovicích-Slížanech

 

Zakázku na zpracování projektové dokumentace jsme získali na podzim roku 2013. Součástí bylo vypracování společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a následně dokumentace pro provádění stavby, která byla dokončena v červnu roku 2014. Na dokumentaci posléze navázal výkon autorského dozoru. Vlastní stavba objektu výjezdové základny byla zahájena v září roku 2014 a kolaudována v dubnu 2015.