Projekt bytového domu Jánského v Praze

Projekt bytového domu Jánského dokončen

Publikováno 26.9.2015

Pro developerskou společnost CENTRAL GROUP a.s. jsme dokončili dokumentaci pro stavební povolení (DSP) bytového domu v Praze.

Nezbytné projekční práce na projektové dokumentaci dokončila divize Občanské, průmyslové a energetické stavby v srpnu.

Pozemek pro výstavbu bytového domu se nachází na okraji sídliště Velká Ohrada v Praze-Stodůlkách v místě střetu dvou městských struktur. Ze západu dotčený prostor hraničí se sídlištěm vysokých panelových domů, z východu s obytnou čtvrtí nižších terasových bytových domů v zahradách. Sousední stavby jsou povětšinou pětipodlažní a svou rozvolněnou členitou strukturou ustupujících teras se snaží reagovat na svah terénu.

Řešení bytového domu

Projekt-bytoveho-domu-janskeho_centroprojektVlastní bytový dům se skládá ze dvou samostatných terasovitě ustupujících částí na společné 3-podlažní základně. Od 2.NP se budova člení na dvě oddělené výškové části. Západní část, která má sedm nadzemních podlaží, a východní část, která má čtyři nadzemní podlaží.

Projekt bytového domu počítá se dvěma podzemními podlažími pro dosažení maximálního počtu parkovacích míst v objektu. Výškově je podlaha prvního nadzemního podlaží osazena tak, aby byl možný bezbariérový přístup do budovy v místě nároží.

Část střech pro zeleň

Bytový dům bude mít ploché střechy. Na západní části 7-podlažního objemu bude střecha nepochozí, ve středové části nad suterénem je střecha řešena jako pobytová pochozí s intenzivní zelení a dlažbou a na východní 4-podlažní části objektu bude střecha extenzivní zelená.

Fasády budou provedeny jako jednoduché nečleněné omítané plochy s otvory pro okna a lodžie. V současné době návrh počítá s tím, že právě lodžie a zapuštěné plochy objektu budou svým barevným provedením v šedé barvě kontrastní oproti méně výrazné barvě zbývající plochy fasády.

Barevné řešení bude společně s rozmanitou siluetou domu tvořit hlavní výrazové prvky fasád. Ve stejném barevném provedení jako lodžie budou provedeny i fasády ustoupené oproti přední bílé fasádě.

V objektu je umístěno 38 bytových jednotek (velikosti od 1+kk až po 6+2kk), 3 ateliéry, kancelář a pizzerie. Zahájení stavby je plánováno na červen roku 2016, dokončení v průběhu roku 2017.

V současné době investor zajišťuje stavební povolení.