Projekt vědeckého areálu BIOCEV u Prahy navrhl CENTROPROJEKT

Jak probíhá příprava vědeckého centra BIOCEV?

Publikováno 7.7.2012

V současné době divize Průmyslových, energetických a občanských staveb intenzivně pracuje na dalším stupni projektové dokumentace Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy.

Z názvu je odvozena také zkratka celého projektu – Biocev. Na jeho projektu pracuje divize již od roku 2009, kdy jsme začali zpracovávat první dokumentaci – návrh stavby. Následující roky projektovány veškeré stupně potřebné v investiční výstavbě (DUR, DSP, DVD) včetně inženýrské činnosti (zajištění Územního rozhodnutí a stavebního povolení).

Nyní tedy připravujeme dokumentaci pro provedení stavby (DPS). Projekty zpracováváme ve sdružení s firmou VPU DECO Praha.

 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta) a jeho cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.

Jedná se zde především o samotný výzkumný program a unikátní technologie v centrálních, open-access laboratořích. BIOCEV se rovněž zapojí do celoevropských sítí výzkumných infrastruktur (Infrafrontier a EuroBioImaging).

Výzkumný program je rozdělen do pěti základních programových okruhů:

 • Funkční genomika,
 • Buněčná biologie a virologie,
 • Strukturní biologie a proteinové inženýrství,
 • Biomateriály a tkáňové inženýrství,
 • Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

V BIOCEVu se počítá se zřízením následujících servisních laboratoří:

 • České centrum pro fenogenomiku,
 • Zobrazovací metody,
 • OMICS,
 • Centrum molekulární struktury,
 • Kryotechnologie,
 • Kultivace a purifikace.

První dvě centra budou součástí evropské ESFRI infrastruktury (INFRAFRONTIER, EuroBioImaging) a zbylé budou špičkovým zázemím především pro ČR.

V neposlední řadě bude v BIOCEVu zajištěno vzdělávání zejména PhD. studentů v rámci stávajících i nově akreditovaných studijních programů zaměřených na biotechnologii a biomedicínu, nejstarší a nejprestižnější české univerzity, Univerzity Karlovy. Kromě realizace pravidelných studijních programů budou v BIOCEV organizovány specializované mezinárodní kurzy pro české i zahraniční studenty a mladé vědecké pracovníky a školení firemních pracovníku na různých úrovních.

Toto centrum je umístěné v obci Vestec (pár kilometrů od hranic Prahy).