Pro krásné a funkční centrum Vracova

Publikováno 24.9.2018

Na základě studie ateliéru GNS připravujeme projekt nového náměstí a Obecního domu pro jihomoravský Vracov.

 

Volný vnitroblok pro nové náměstí vznikl demolicí původních staveb. Dominantou prostoru bude víceúčelový Obecní dům, který bude po dokončení sloužit jako kulturní dům, informační centrum a bude zde sídlit také Základní umělecká škola.

Před Obecním domem vznikne nové náměstí s funkcí parkování a novou účelovou komunikací, která bude obsluhovat nové centrum města i přilehlé budovy. Tato dopravní stavba si vyžádá nové dopravní napojení na silnici I/54.

 

Zdroj vizualizace: ateliér GNS s.r.o.

V procesu územního rozhodnutí

V pracovní skupině Dopravní stavby v současné době řešíme dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) pro náměstí i Obecní dům.

Následně bude projekt pokračovat dokumentací pro získání stavebního povolení, zatím pouze pro část Technická infrastruktura náměstí (tj. bez Obecního domu), a prováděcí dokumentací (opět bez Obecního domu).

Součástí je i projekt odstranění stavby stávající školy.

Architektonická studie od GNS ze Znojma

Pracovní skupina Dopravní stavby připravila projekt „Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov“ na základě architektonické studie ateliéru GNS ze Znojma pod vedením Ing. arch. Martina Navrkala.

Fotogalerie