Projekt Multifunkčního učebního bloku pro Univerzitu obrany v Brně

Publikováno 3.3.2008

V prvním čtvrtletí toho roku jsme dokončili zpracování DSP a RD k projektu multifunkčního učebního bloku v areálu bývalých kasáren v brněnské části Královo Pole.

multifunkcni-ucebni-blok-univerzita-obrany-brno-01_centroprojektStavební pozemek přímo navazuje na skupinu objektů vysokoškolských kolejí a je dále obklopen obytnými budovami sídlištního charakteru a veřejným městským koupalištěm. Na vlastním pozemku určeném pro novostavby univerzitních budov je v současnosti několik objektů někdejších kasáren určených ke zbourání, resp. demontáži. Nachází se zde rovnější několik funkčních budov, které zůstanou zachovány.

Objekt multifunkčního učebního bloku (MUB) je situován svou hlavní osou podél Babákovy ulice, ale vzhledem k její frekventovanosti je odsazen za prostor parkování vozidel studentů a zaměstnanců univerzity. Vstup do budovy je směrován přes kontrolní vstupní turnikety umístěné v prostoru hlavního vstupu a přes vestibul auly.

Budova s pocitem městské ulice

Tento rozsáhlý a opravdu polyfunkční objekt obsahuje pracoviště jednotlivých kateder, učebny, posluchárny a dále trakty různých specializovaných laboratoří a zkušeben. Budova je koncipována v tzv. hřebenovém dispozičním uspořádání. Hlavní podélná hmota budovy je navrhována jako tří- až čtyřpodlažní, s jedním podlažím podzemním.

 

Orientace podélných průčelí je ve směru sever-jih, tudíž nebude docházet k výraznému přehřívání interiérových prostorů. Dominantní hmota učeben, poslucháren a katedrových pracoven je navrhována jako dispoziční kombinovaný trojtrakt. Prostorové řešení společně s celoprosklenou střechou a boky traktu utvářejí prostor otevřený, vzdušný, členitý – měl by se blížit charakteru rušné, ale příjemné městské ulice.

multifunkcni-ucebni-blok-univerzita-obrany-brno-02_centroprojektPro vertikální komunikaci slouží celkem tří komunikační uzly zapouštěné do uličního traktu (schodiště vždy s dvojicí výtahů). Na tyto vertikály navazují místnosti sociálního vybavení, od 2. NP do 4. NP ještě doplňková schodiště v centrálním prostoru ve formě přímých jednoramenných schodišť. Dva přilehlé trakty jsou rozpříčkovány dle velikostních potřeb na jednotlivé učebny či kanceláře a další prostory.

V suterénu jsou navrženy vesměs prostory technického a uživatelského zázemí. Výjimku tvoří jižní část půdorysu, kde je díky klesajícímu terénu možné zřídit místnosti se standardním denním osvětlením a kde jsou lokalizovány prostory některých kateder a skupinu speciálních učeben. Dosvětlení těchto místností denním osvětlením je řešeno pomocí tzv. anglických dvorků.

V nadzemních podlažích jsou pak rozmístěny učebny a katedrová pracoviště ve vazbách a kapacitách určených zadávacími podmínkami.

Čtvrté nadzemní podlaží není navrženo v celé půdorysné stopě objektu, naopak je členěno do dvou dominantních hmot. Jejich venkovní meziprostory jsou zpřístupněny jako střešní terasy. V učebním bloku jsou navrhovány tři posluchárny o velikostech 60 až 120 posluchačů se stupňovitým uspořádáním podlahy a horním denním osvětlením.

Významným architektonickým prvkem je navrhovaná stupňovitost hlavního průčelí, a to ve formě dvou jednopatrových nástaveb. Multifunkční učební blok je navržen tak, aby bylo možné realizaci provést ve dvou etapách.

Základní konstrukční údaje

Maximální výška objektu nad terénem: 17,8 m
Maximální hloubka pod terénem: 5,8 m
Konstrukční výšky: 4,1 m
Zastavěná plocha:

  • celkem: 5 282,1 m2
  • 1. etapa: 3 417,7 m2
  • 2. etapa: 1 864,4 m2

Obestavěný prostor:

  • celkem: 72 925,1 m3
  • 1. etapa: 43 069,8 m3
  • 2. etapa: 29 855 m3