Centroprojekt připravil projekt rozšíření chemického závodu na PES TV ve slovenské Senici

Pohled do přípravy projektu: Rozšířenie výroby PES TV na Slovensku

Publikováno 3.7.2008

Stavba „Rozšířenie výroby PES TV – HMLS typ“ se nachází v bývalém areálu společnosti Slovenský hodváb a.s. Senica na volné ploše východně od současné budovy Slovkordu a.s.

Stavbu charakteru chemického závodu velkého rozsahu tvoří 26 stavebních objektů a 35 provozních souborů na ploše přesahující 10 tisíc m2.

V rámci této stavby bude provedeno technologické zařízení na výrobu PES granulátu a PES technických vláken (PES TV) novou technologií od skladování základních surovin kyseliny tereftalové (KT) a etylenglykolu (EG), přes výrobu PES granulátu v polykondenzaci, dopolykondenzaci granulátu v pevné fázi, extruderového zvlákňování s prodlužovacím a navíjecím procesem v jedné operaci, automatického třídění a balení hotového vlákna až po uskladnění palet s hotovým vláknem ve skladu hotových výrobků. Proces výroby je nepřetržitý.

Centroprojekt připravil projekt rozšíření chemického závodu na PES TV ve slovenské SeniciSoučástí stavby jsou objekty pro výrobu, energetiku, skladování, dopravu a administrativního charakteru (pětipodlažní budova se šatnami a hygienickými zařízeními, v přístavku zvlákňování je gastronomická část, laboratoř a řidící a pomocné provozy.

Proces výroby PES TV je rozčleněn do šesti výrobních částí

  1. skladování základních surovin, kyseliny tereftalové (KT) a etylenglykolu (EG),
  2. výroby granulátu,
  3. dopolykondenzace granulátu,
  4. zvlákňování,
  5. třídění, balení a skladování hotového vlákna,
  6. pomocné provozy pro zabezpečení dodávky energií.

Předpokládané náklady stavby přesahují v přepočtu 1,5 mld. Kč. Stavba je v současné době v realizaci.

Dodavatelem stavby je firma Rebeka plus s.r.o. Zlín, hlavním subdodavatelem stavební části jsou PSG International a.s. Zlín.

Hlavní technologické dodávky zajišťují zahraniční firmy Aquafil Engineering, BARMAG, AUTEFA a další.

Výrobní areálm firem SH a.s., Slovkord a.s. a Kordservis a.s. se nachází v severozápadní části města Senica. Ze severní strany je ohraničený říčkou Vrbovčianka, z jižní strany hromadnou bytovou zástavbou, z východní a západní strany průmyslovou zónou. Investorem stavby je SLOVKORD a.s. Senica.