Společnost CENTROPROJEKT má od května 2013 holdingovou strukturu a mírně upravený název

Nová struktura společnosti CENTROPROJEKT

Publikováno 1.6.2013

Od 3. května 2013 přechází společnost CENTROPROJEKT a.s. na holdingovou strukturu. Více v dopise níže:

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit, že ode dne 5. 3. 2013 společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s. vstoupila do veškerých práv a závazků společnosti CENTROPROJEKT a.s., které souvisejí s výkonem projektových, dodavatelských a inženýrských činností, s výjimkou těch, které se týkají správy zahraničních majetkových účastí společnosti. Na CENTROPROJEKT GROUP a.s. tak mimo jiné přešlo i právo na používání veškerých referencí (osvědčení o řádném provedení prací) vydaných na CENTROPROJEKT a.s.

K výše uvedeným skutečnostem došlo v návaznosti na přechod CENTROPROJEKTU na holdingovou strukturu. Pro názornost přikládáme původní a stávající organizační strukturu skupiny CENTROPROJEKT.

Pro plnění vzájemných závazků a pohledávek a pro veškerý písemný styk, včetně fakturace, užívejte prosím identifikace:

Firma: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
Č. účtu: 20604661/0100

Zároveň Vás tímto informujeme, že k 31. 5. 2013 byl po vzájemné dohodě ukončen pracovní poměr ředitele společnosti Ing. Karla Ziemby.

V otázkách souvisejících s obchodní činností a výkonným řízením společnosti se nadále obracejte na místopředsedu představenstva CENTROPROJEKTU GROUP a.s. Ing. Pavla Stráského.

S pozdravem

Ing. Vladimír Kudela
předseda představenstva
CENTROPROJEKT GROUP a.s.