Nová kvartální analýza českého stavebnictví: jak to vidí stavaři?

Publikováno 24.5.2016

V právě vydané analýze, ve které přímo stavaři prezentují svá očekávání  dalších měsíců, je zřetelné překvapení z aktuálního vývoje a očekávání z vlivu EIA na aktuální stavby.

Přestože realizace staveb zaznamenala v prvním kvartálu pokles, za celý rok se očekává růst o 1 %. Naopak trh s projektovými pracemi očekává růst o 6,6 procent, na čemž se shodne 8 z 10 dotázaných ředitelů projektových kanceláří.

Oproti minulým obdobím zaznamenal pokles také sektor inženýrského stavitelství. „Jedná se zejména o problémy spojené s IEA u staveb dopravní infrastruktury, které se však mohou projevit i v delším časovém horizontu,“ říká ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek.

Z pohledu dotazovaných firem se očekává jen nepatrný růst, a to o 1 procento. V tuto – byť mírně – stoupající tendenci věří 66 % společností.

Zdroj: CEEC Research

Zdroj: CEEC Research

 

Počet i objem projektových prací stoupá

V letošním i příštím roce se očekává růst objemu zadaných projektů. S tím souvisí obava téměř poloviny společností, že nebudou mít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro jejich přípravu. Již nyní jsou kapacity vytíženy na 91 procent.

Ředitelé projektových kanceláří také avizovali zasmluvněnou práci na téměř půl roku dopředu. Každá třetí společnost má více zakázek než ve srovnatelném období minulého roku.

 

Martin Drotár v kvartální analýze českého stavebnictví

 

O analýze českého stavebnictví

 

Rozsáhlý průzkum aktuálního hodnocení mezi stavebními a projektovými firmami a dalšími dodavateli oboru provádí každé tři měsíce společnost CEEC Research. Vždy aktuální analýzu si můžete prohlédnout na webu organizátora – www.ceec.eu/research.