Projektová kancelář Centroprojekt na Setkání lídrů českého stavebnictví 2016

Očekávání ze Setkání lídrů českého stavebnictví 2016

Publikováno 18.5.2016

Největšího setkání klíčových lídrů českého stavebnictví se pravidelně účastní také naše projektová kancelář. Jaké plány, očekávání a názory mimo jiné padly?

Očekávání stavebního trhu

Prvním příspěvkem byla prezentace Jiřího Vacka, ředitele CEEC Research. Představil aktuální Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2016. Mimo jiné řekl, že investice privátního sektoru tvoří již 60 % zadaných zakázek.

Projektová kancelář Centroprojekt na Setkání lídrů českého stavebnictví 2016Samotnou kvartální analýzu včetně naší účasti Vám představíme v další aktualitě.

Pohled ministerstva dopravy

Prvním vystupujícím byl ministr dopravy ČR Dan Ťok. Téměř zkraje uvedl, že očekávání návratu obrovského boomu objemu výstavby z let 2006 až 2008 se v nejbližší době nedá očekávat.

Mnoho času se věnovalo také aktuálnímu problému EIA a jejího vlivu na dopravní stavby. Ministr dopravy přiznal, že se možná zdrží stavby, které jsou pro českou ekonomiku důležité.

Jako hlavní problém však Ťok vidí nikoli povolení EIA, ale složitost a časovou náročnost povolování staveb. Doslova řekl, „že si vůbec neuvědomujeme, jak složitý proce jsme vytvořili“. To je podle něj dáno také historickým vývojem, kdy bylo umožněno vstupovat široké veřejnosti do procesu povolování staveb v průběhu téměř celého procesu. Právě zde vidí cestu ke zrychlení výstavby.

Stavební projekty ministerstva průmyslu a obchodu

Druhým vystupujícím byl Jan Mládek, který představil také energetickou koncepci České republiky. Také řekl, že nové bloky jaderných elektráren je možné stavět pouze v Dukovanech. Projektová kancelář Centroprojekt na Setkání lídrů českého stavebnictví 2016Tento typ elektrárny je projektován na 50 let (tedy očekávaný konec v letech 2035 – 2037) a proto je nutné urychleně začít s přípravou nahrazení tohoto zdroje.

Druhým zmíněným tématem byla výstavba plynovodu na CNG.

Padlo také několik dotazů na využívání BIM při zadávání zakázek. V tomto směru má stát zájem o aplikaci tohoto nástroje, ale příprava jeho zavedení je v počátku.

O Setkání lídrů českého stavebnictví

Setkání více než 600 zástupců stavebních firem, projektových společností a dalších zástupců firem činných v oboru realizace staveb proběhlo v Národním domě na Vinohradech v Praze 16. května.