V soutěži Stavba roku Zlínského kraje uspěl i projekt ČOV Lidečko

Nenápadná ČOV uspěla ve Stavbě roku Zlínského kraje

Publikováno 12.6.2008

Čistírna odpadních vod v Lidečku, která se nachází poblíž hodnotných Čertových skal, získala Čestné uznání odborné poroty v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Projektu do soutěže přihlásili kolegové z divize Vodohospodářských a inženýrských staveb. Realizace ČOV proběhla v rámci úspěšně realizovaného projektu Čistá řeka Bečva.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích 29. května 2008. Za Centroprojekt se události zúčastnili kolegové Jaroslav Valkovič, Miroslav Čtrnáctý a Dušan Novotný.

Čistírna, která zapadne do krajiny

 

Další fotografie si můžete prohlédnout v této referenci:

Rozšíření a intenzifikace ČOV Lidečko

 

ČOV Lidečko zajišťuje v současné době čištění odpadních vod z obcí Lidečko a Horní Lideč, výhledově rovněž z obcí Lačnov, Střelná, Francova Lhota a Valašská Senice. S ohledem na blízkost turisticky atraktivní lokality, charakter okolní zástavby a mimořádné požadavky na zachování kvalitního životního prostředí v okolí ČOV byla navržena zcela zastropená mechanicko-biologická budova čistírny.

Nadzemní část ČOV je z části zděná z keramických bloků, z části se skládá ze sendvičových zateplených panelů.

Architektonické řešení bylo přizpůsobeno rázu krajiny a místní zástavby. ČOV je navržena na kapacitu 5000 EO.

Investor: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Finanční náklady: 31,2 mil. Kč
Realizace: 03/2005 – 10/2007

Součástí objektu je kůrový filtr pro odstraňování zápachu odsávané vzdušniny z jednotlivých provozů ČOV.

Představit nejlepší stavby v kraji

V soutěži Stavba roku Zlínského kraje uspěl i projekt ČOV LidečkoSoutěž Stavba roku Zlínského kraje společně vyhlašují Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů. Záštitu již tradičně převzal hejtman Zlínského kraje.

Přihlášené stavby jsou rozděleny do osmi kategorií:

  • stavby občanské vybavenosti,
  • domy pro bydlení,
  • rodinné domy,
  • průmyslové a zemědělské stavby,
  • dopravní, inženýrské a ekologické stavby,
  • realizace rozvojových projektů měst a obcí,
  • stavby realizované mimo území Zlínského kraje,
  • studentská práce roku.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti pozemního stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční firmy a dodavatelské subjekty, které mají sídlo ve Zlínském kraji a které zároveň realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.