Stavba roku 2016 Zlínského kraje - ocenění pro naši projekční kancelář

Letošní Stavba roku Zlínského kraje i s cenou hejtmana

Publikováno 19.5.2017

Ze tří přihlášených staveb jsme získali čestné uznání odborné poroty pro rekonstrukci ulice Mostní a cenu hejtmana projektu Čistá řeka Bečva II.

Čestné uznání pro silnici baťovskou čtvrtí

Před rekonstrukcí již nevyhovovala současnému provozu, povrh bycl velmi hlučný a proto došlo k výměně a rozšíření ulice na 6,5 m. Samozřejmě to obnášelo přeložky veškerých rozvodů a inženýrských sítí v délce více než 1 kilometru. Opravy a rozšíření se dočkal také chodník.

Další fotografie a podrobnosti projektu najdete v této referenci.

Investor: Statutární město Zlín
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ
Finanční náklady: 44,9 mil. Kč
Realizace: 07/2015 – 08/2016

Cena hejtmana pro nejrozsáhlejší projekt

Na závěr galavečera ocenil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek v minulém roce dokončenou stavbu Čistá řeka Bečva II. Finanční náklady tohoto projektu dosáhly výše 1,1 miliardy Kč a Centroprojekt zde fungoval jako ve sdružení jako správce stavby.

Hejtman Čunek ocenil na stavbě mimo jiné výjimečnou rozsáhlost projektu:

„Ocenil jsem ji proto proto, že svým rozsahem – nejenom rozsahem finančním – ale rozsahem časového období, kdy byl projektován a stavěn, a také na jak velkém území se muselo dohodnout tolik lidí a starostů.“

O projektu si můžete více přečíst v této referenci.

Stavba roku 2016 Zlínského kraje - ocenění pro naši projekční kancelář

 

Investor: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Projektant: DUIS s.r.o., AQUA PROCON s.r.o.
Dodavatel: zhotovitel stavby II-A: Sdružení UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Chemkostav, a.s.; zhotovitel stavby II-B: Sdružení: PORR a.s., Vodohospodářské stavby, s.r.o., Porr Bau GmbH; zhotovitel stavby II-C: STRABAG a.s.
Správce stavby: Sdružen: CENTROPROJEKT GROUP a.s., JANČÁLEK s.r.o., Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Autor díla: Sdružení: DUIS s.r.o., AQUA PROCON s.r.o.
Finanční náklady: 1 132,6 mil. Kč
Realizace: 10/2013 – 03/2016

Nový bazén

Třetím pomyslným „želízkem v ohni“ byla II. etapa projektu Celkové rekonstrukce budovy 25 m bazénu ve Zlíně. V konkurenci deseti staveb přihlášených do kategorie staveb občanské vybavenosti proměna interiéru bazénové budovy na ocenění nedosáhla.

Stavba roku 2016 Zlínského kraje - ocenění pro naši projekční kancelář

Investor: Statutární město Zlín
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Dodavatel: KKS, spol. s r.o.
Finanční náklady: 25,5 mil. Kč
Realizace: 01/2016 -10/2016

Reportáž z galavečera

 

Fotogalerie ze Stavby roku Zlínského kraje