Křižovatka do SPZ Holešov dokončena

Publikováno 5.8.2009

Od srpna má Strategická průmyslová zóna Holešov zprovozněnou hlavní křižovatku pro vjezd do celého areálu. 


Křižovatka na silnici II/490 v úseku mezi Holešovem a Martinicemi se stane po dokončení Strategické průmyslové zóny v Holešově hlavní napojení na silniční a v budoucnu snad i dálniční síť.

Okružní křižovatka je optimálním řešením dopravní situace ze tří hledisek:

  • bezpečné převedení dopravních proudů,
  • jejich rozčlenění,
  • zklidnění.

Stavební práce na křižovatce si vyžádaly zhruba 54 mil. Kč a byly zahájeny v červnu. Úplné dokončení výstavby základní infrastruktury v samotné zóně je plánováno na konec listopadu.01_projekt-krizovatky-spz-holesov_centroprojekt

Projekt křižovatky a její parametry

Okružní křižovatka má průměr 40 metrů a pět ramen, z nichž tři jsou funkční, další dvě pak přípravou na budoucí investice.

Dvě z ramen bude tvořit současná silnice II/490 spojující v tomto úseku Holešov a Martinice. Třetí rameno bude sloužit k obsluze zóny.

Zatím nefunkční ramena by měla v budoucnu sloužit pro napojení přivaděče plánované rychlostní komunikace R49 a pro jihovýchodní obchvat města Holešova.

Součástí projektu okružní křižovatky je také výstavba cyklostezek. Cyklostezky povedou z okružní křižovatky na okraj Martinic, východní okraj Holešova a do středu průmyslové zóny.