Pro projektovou přípravu v cizích jazycích

Publikováno 25.8.2009

S blížícím se začátkem školního roku přichází čas, kdy se opět rozběhnou také firemní jazykové kurzy.

V uplynulém školním roce nastupovalo do jazykových kurzů 53 zaměstnanců, v letošním „školním“ roce zůstává 35 kolegů.

Na základě návrhů a připomínek, které zazněly v dotazování loňských účastníků, se ve spolupráci s jazykovou školou snažíme kvalitu výuky průběžně zvyšovat.

Také proto budou i letos dva ze tří lektorů rodilí mluvčí. Od tohoto způsobu výuky si slibujeme získání větší jistoty v poslechu a odbourání obav z mluvené konverzace.

Příprava pro rusky mluvící trhy

I přes ukončení projektu na Ukrajině bude v dalším roce pokračovat kurz ruské konverzace s výhledem na případné další zakázky, které by mohly být realizovány na rusky mluvících trzích.