Historie budovy Centroprojektu

Publikováno 15.11.2009

S rozvojem projekční kanceláře Centroprojekt souvisel také růst počtu zaměstnanců. Jaká je tedy historie budovy, kde sídlíme od roku 1968?

Pohled do historie

03 Budova CentroprojektuV roce 1925 byla založena projektová a inženýrská organizace uvnitř koncernu Baťa. Tento úsek se vyvinul z projektového oddělení stavebního závodu obuvnické firmy.

Sídlo nové projekční kanceláře bylo v areálu firmy Baťa v budově č. 21 (tzv. zlínský mrakodrap).

Po roce 1945 měla tato projekční organizace svou kapacitou a odborným zaměřením zajistit projektovou dokumentaci pro tyto průmyslové trhy:

  • obuvnický a kožedělný,
  • textilní a konfekční,
  • sklářský
  • keramický.

Původní počet zaměstnanců (asi 120 převážně stavebních projektantů) se koncem 60. let minulého století rozrostl na 620 pracovníků s širokou strukturou specializace. Firma zajišťovala činnosti spojené s přípravou, projektováním a realizací průmyslových staveb jak v Československu, tak i v zahraničí.

V tehdejších prostorách 12. a 14. etáže zlínského mrakodrapu však již nebyla možnost dalšího rozvoje a tak se začalo uvažovat o stavbě vlastní budovy.

Projekční kancelář vypisuje soutěž

Na podzim 1967 vypsal investor vnitroústavní soutěž na návrh nové budovy Centroprojektu.

Soutěže se zúčastnili dva jednotlivci a tři projekční týmy ve složení:

  • Tým č. 1: akad. arch. Zdeněk Plesník, Ing. arch. Karel Krčmář, Ing. arch. Ivan Přikryl,
  • Tým č. 2: akad. arch. Vojtěch Šplháček, Ing. arch. Jiří Jenerál,
  • Tým č. 3: Ing. arch. Eva Bánovská, Ing. arch. Zdeněk Přibyl,
  • Autor: Ing. arch. Oldřich Šlesinger,
  • Autor: Ing. arch. Jan Pazdera.

Odborná porota vybrala jako vítěznou variantu návrh řešení týmu č. 1 v pojetí krychlového kubusu. Autory následného projektu stavby budovy Centroprojektu byli: akad. arch. Zdeněk Plesník, Ing. arch. Karel Krčmář, Ing. arch. Ivan Přikryl a Ing. arch. Oldřich Šlesinger (hlavní projektant stavby).

Moderní projekt stavby

04 Budova CentroprojektuSedmipodlažní provozní budova je založena na čtvercovém půdoryse 72 x 72 m s vnitřním atriem a velkoprostorovými kancelářemi.

Předsazená, volně zavěšená fasáda dává objektu vzdušnost a lehkost. Ne nepodstatná je i jeho urbanistická poloha v blízkosti Kolektivního domu a městské přehrady.

Mimo čtyř etáží projekčních pracovišť zde byly navrženy prostory administrativy, jídelna s bufetem, kinosál, knihovna s čítárnou, zasedací a jednací místnosti, sál pro počítače, tiskárna, rozmnožovna, knihárna, fotooddělení, propagace, chemická laboratoř, centrální šatny, archív, dílna údržby, garáže atd.

Objekt realizovaný zlínskými Průmyslovými stavbami v roce 1968 je založen na modulové síti 6 x 6m s ocelovými sloupy a zvedanými stropy.

Slavnostní zahájení provozu budovy proběhlo 21. prosince 1968 v Městském divadle.


01 Budova Centroprojektu