Vlajková budova technologií budoucnosti

Publikováno 19.11.2020

„Lidé nám říkali, že stavíme budovu příštího století,“ říká Robert Zámorský, ředitel Hirschmann Czech s.r.o., během rozhovoru o novém výrobním areálu postaveném podle standardů Industry 4.0 ve Vsetíně.

Pane Zámorský, co vlastně všechno Hirschmann dělá?

Firma Hirschmann se zabývá výrobou konektorových systémů a senzorikou pro automobilový průmysl. Sídlí v nejzápadnějším cípu Rakouska, poblíž Bodamského jezera, jen 3 km od švýcarských hranic. Naše vsetínská pobočka vznikla v roce 1993 jako první dceřinná firma mimo území Rakouska.

Od začátku jsme měli poměrně dynamický růst, který vyžadoval investice. V roce 2001 se zvažovala výstavba prvního výrobního závodu ve Vsetíně. V únoru 2002 bylo rozhodnuto, pak následovala projekční činnost a v rekordním čase, tedy v prosinci 2002 jsme kolaudovali a oficiálně jsme se přestěhovali k 1. lednu 2003.

V rámci skupiny přibývaly další zahraniční pobočky v Rumunsku, Maroku, Číně a Mexiku.

Následně se skupině Hirschmann podařilo získat zajímavou zakázku pro Mercedes, která vyžadovala nárůst výrobních kapacit mimo jiné v naší lisovně a v nástrojárně. To byl rozhodující důvod k výstavbě druhého závodu ve Vsetíně.

Kdo patří vedle Mercedesu k Vašim TOP zákazníkům?

Jsme součástí dodavatelského řetězce automobilového průmyslu. Zhruba 50 % objemu výroby skupiny Hirschmann směřuje do BMW a zmíněného Mercedesu.

Náš vsetínský závod se v rámci skupiny soustřeďuje na vstřikolisování termoplastů a montáž pomocí vysokorychlostních automatů. Našimi zákazníky jsou i naše sesterské společnosti v Rumunsku a Maroku. Tam se konektory a konektorové sestavy zabudovávají do vyšších celků, v podstatě všechno pro automotive.

Zásadním podnětem byla ta jedna zakázka pro Mercedes?

Ano, do té doby jsme areál vybudovaný v roce 2002 rozšířili na maximální možnou kapacitu, bez další možnosti rozšíření.

Původní areál také projektoval Centroprojekt a při výběru projektanta nového areálu to mělo vliv.

Hledali jsme velkou projekční kancelář, protože jsme byli pod časovým tlakem, a s vámi jsme měli pozitivní zkušenost z přípravy prvního výrobního závodu.

Co stojí za zmínku, je výroba a montáž termoplastů a konektorových sestav. S lisováním pak úzce souvisí nástrojárna a strojařská výroba. Musíme si totiž formy vyrábět a opravovat. Také si vyrábíme náhradní díly do forem.

Po nástrojárně jsme vybudovali výrobu jednoúčelových strojů a zařízení. Za tím je třeba vidět automaty, které jsou schopny bez zásahu člověka kompletovat právě ty konektorové sestavy.

Využíváte i původní areál?

Kompletně celá lisovna byla přesunuta do nového závodu a ve starém zůstala nástrojárna a výroba nových forem.

Stěhování končí v tomto období, ale zdaleka nejsme v cíli. Pracujeme na integraci strojů do naší chytré výroby, což je součást průmyslu 4.0.

Co si pod tím můžeme představit?

Naším cílem je v podstatě kompletní intralogistika fungující bez zásahu člověka. Hlavní komponent pro naše konektory jsou granuláty, které se z cisterny přefoukají do sila. Následně se odtud automaticky vakuovým systémem přes sušárnu dopravují k jednotlivým vstřikolisům.

Výrobky putují v boxech od vstřikolisů dopravníkovým systémem – opět bez zásahu člověka – do skladu a následně do expedice.

Má automatizace vliv na počet zaměstnanců?

Automatizace primárně znamená snížení nákladů ve výrobě, ale současně potřebujeme novou strukturu pracovní síly. Už se nejedná o výrobní operátory, ale o kvalifikovaný personál, který bude mít na starost digitalizaci.

V současné době inzerujeme volná pracovní místa do naší nástrojárny. Mohu potvrdit, že se nepropouští a nepropouštěli jsme ani v době corona krize. Ta se zdá být za námi, protože v současné době je ten nárůst dynamičtější než před dvěmi měsíci, a v podstatě všechny stroje jedou. Vyrábíme 24/7, non stop i ve svátky, naplno.

Tak to klobouk dolů.

Počítáme s navyšováním počtu vstřikolisů ze současných 70 na téměř 80. Kapacita haly je 90 strojů a to v blízké budoucnosti určitě naplníme.

Splnila se vaše očekávání ohledně Industry 4.0?

Zdaleka nejsme v cíli, digitalizace a automatizace se u nás skládá z několika sub projektů – správa kmenových dat, smart planning, smart maintenance, intralogistics ve výrobě, smart manufacturing.

Byli jsme pod tlakem integraci zvládnout tak, abychom stále dodávali, což se podařilo. Mělo by se jednat z velké části o bezpapírovou výrobu, dříve dostávali seřizovači nějakou složku, kde byl výkres a výrobní dokumentace. Dnes stroj ovládají z tabletu, výrobní dokumentace je rovněž v tabletu.

To klade nároky na rekvalifikaci našich lidí, takže zdaleka nejsme v cíli, máme ještě kus práce před sebou.

Co vy a elektromobilita?

Elektromobilitu bych rozdělil na dvě oblasti. Jedna věc se týká naší primární výroby, tedy konektorových sestav. Segment našich produktů, které se následně instalují do elektromobilů, dramaticky narůstá. V podstatě všechny projekty – i v době té nejhlubší koronakrize – běží neustále naplno. Celkový objem této výroby jde nahoru.

Druhá věc ohledně elektromobility je drobnost – půjčování elektrokol našim zaměstnancům. Tato kola byla spoluvyvíjena v Rakousku naší mateřskou společností. Elektrokola jsou pro nás okrajový segment, do kterého rovněž putují některé naše plastové výrobky.

Elektromobilitu vnímáme pozitivně, dobře doplňuje výrobu a je to výrazně rostoucí segment naší výroby.

Ing. Robert Zámorský je ředitelem a jednatelem společnosti Hirschmann Czech s.r.o., dceřiné firmy rakouské Hirschmann Automotive GmbH.

Jako managing director a jednatel pracuje v této vsetínské firmě od roku 1993, tedy od jejího vzniku. Robert Zámorský je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Základní údaje stavby

Investiční náklady stavby / 500 mil. Kč
Celkové náklady včetně výrobní technologie / 1,1 mld. Kč
Místo / Vsetín, Zlínský kraj
Rok uvedení do provozu / 2019
Investor / HIRSCHMANN CZECH, s.r.o.
Architekt / DIMENSE v.o.s.
Generální projektant / IPR spol. s r.o.
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / PSG Construction a.s.