Fandíme studentům, kteří mají dobré nápady

Publikováno 26.10.2015

Se skutečným problémem jít za studenty a chtít po nich řešení. Právě takto jsme přistoupili k talentové soutěži, která v říjnu proběhla ve Zlíně. Pořadatel, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, takto dává příležitost svým studentům získat reálné zkušenosti od firem bezmála z celé České republiky.

Pouhých 24 hodin na zpracování nápadu

Po vzoru marketingové soutěže Young Lions, která se odehrává ve francouzském Cannes, přitom mají soutěžící na zpracování svých nápadů pouhých 24 hodin.

„Soutěž Talent MK považujeme za unikátní projekt, který nabízí firmám (nejen) a studentům prostor pro nalezení spolupracující platformy, využití nových neotřelých kreativních nápadů a inspirací či reálnou zkušenost uvedení nápadů do praxe. Soutěži Talent MK zachováme i nadále přízeň!“ Právě takto hodnotila předchozí zkušenost Monika Zábojníková, marketingový specialista 14|15 Baťova institutu ve Zlíně.

Odměnou je stáž a reálné zkušenosti

Zadání, se kterým přišel Centroprojekt, oslovilo celkem šest studentů. Tři z nich nakonec porotu zaujali. Právě dnes jsme se s nimi domluvili na spolupráci a odborné stáži. „Doufám, že výsledky budou vidět, budou přínosem a zároveň inspirací,“ říká Vít Mach, marketingový manažer Centroprojektu

Talentové soutěže jako odborná příprava studentů

Na Fakultě multimediálních komunikací se soutěž Talent marketingových komunikací pořádá již několik let. Prezentující společnosti přichází se svými reálnými starostmi, studenti pak navrhují možná řešení.

„Všichni přítomní z řad firem oceňují sílu, odhodlání a samozřejmě také dobré nápady těchto mladých lidí,“ říká Mach.